Нейропсихологічна корекція розвитку дитини детская больница запорожье КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР – це єдина у місті Запоріжжі багатопрофільна дитяча лікарня, де сконцентровано всі види надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно-поліклінічної та виїзної для інтенсивної терапії новонародженим.

Нейропсихологічна корекція розвитку дитини

За останні роки зростає кількість дітей, народжених з ознаками перинатальної енцефалопатії – перинатального ураження центральної нервової системи. Провідне місце в перинатальній патології, які частіше всього вражають центральну нервову систему плоду, що розвивається займає: асфіксія, внутрішньочерепна родова травма, шкідливі фактори у внутрішньоутробному періоді під час вагітності та в ранні терміни після народження. В результаті чого у дітей  спостерігаються такі проблеми:  імпульсивність, дратівливість, конфліктність, дитина швидко втомлюється, погано засинає, погано запам’ятовує, погано узагальнює, має затримку формування дрібної моторики, труднощі в емоційно-вольовій сфері, труднощі формування мовних процесів,  труднощі письма, читання та інше.

В неврологічному відділенні в комплекс лікування дітей з такими проблемами впроваджується методика нейропсихологічної корекції розвитку дитини. Нейропсихологічна корекція  – це комплекс сенсомоторних і рухових методик, який корегує відхилення та порушення в розвитку ВПФ (вищих психічних функцій) у дітей від 3-12 років. Нейропсихологічні методи дають інструментарій діагностики та впливу на їх базальні фактори, які дуже часто страждають під час пошкодженого розвитку у дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи.

Адаптована  програма нейропсихологічної корекції методом замісного онтогенезу, доводить свою ефективність в корекції пізнавальної діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Сприяє розвитку  рухових, просторових та регуляторно- вольових можливостей дитини.

Психолог неврологічного відділення Вєсєлова Т.Ю. програму занять будує  після нейропсихологічної діагностики розвитку дитини, індивідуально, враховуючи вік і труднощі дитини. У програму нейропсихологічної корекції включені всі основні вправи:Нейропсихологічна корекція розвитку дитини детская больница запорожье КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР – це єдина у місті Запоріжжі багатопрофільна дитяча лікарня, де сконцентровано всі види надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно-поліклінічної та виїзної для інтенсивної терапії новонародженим.

  • дихальні
  • окорухові
  • повзання (руховий репертуар)
  • вправи на розвиток просторових уявлень
  • вправи на розвиток довільності
  • корекція емоційно-вольової сфери
  • розвиток координації

Методика роботи з цими факторами послідовно використовує вплив на всі три функціональні блоки мозку. Перший блок – енергетичний. Блок регуляції, загальної виборчої неспецифічної активації, що включає ретикулярні структури мозку. А ретикулярні структури, дають нам психічну енергію !!!!

Другий блок – прийом, переробка екстерорецептивної інформації, що включає основні аналізатори (зорову, кінестетичну, слухову). Це весь наш досвід, все що ми знаємо про світ.

Третій блок – програмування, регуляція і контроль за перебігом психічної діяльності людини, включає моторні, премоторні і префронтальні відділи мозку. Це наше «ТРЕБА». Уміння втілювати мрію,  контролювати її перебіг та послідовність дій.

За допомогою цих систематичних нейропсихологічних вправ можливо скорегувати особливості розвитку дитини  методом замісного онтогенезу, тим самим пройшовши всі етапи її сенсомоторного розвитку знову, починаючи з самого народження.

Нейропсихологічна корекція розвитку дитини детская больница запорожье КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР – це єдина у місті Запоріжжі багатопрофільна дитяча лікарня, де сконцентровано всі види надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно-поліклінічної та виїзної для інтенсивної терапії новонародженим.

Залишити відповідь

Пошук

+