Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія детская больница запорожье КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР – це єдина у місті Запоріжжі багатопрофільна дитяча лікарня, де сконцентровано всі види надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно-поліклінічної та виїзної для інтенсивної терапії новонародженим.Клініко-діагностична лабораторія обслуговує амбулаторних та стаціонарних пацієнтів міста Запоріжжя у віці від 0 до 18 років.

Лабораторія працює у цілодобовому режимі, виконуючи всі необхідні  дослідження як з метою планового  обстеження  пацієнтів, так і діагностики невідкладних станів.

За період функціонування лабораторії виконано близько 35 млн. досліджень, впроваджено понад 50 нових методик.

Клініко-діагностична лабораторія складається з наступних відділів: клінічний, біохімічний, експрес-діагностики, клініко-діагностичної лабораторії №1 (вул. Л. Жаботинського, буд. 32) та клініко-діагностичної лабораторії №2 (вул. Комарова, буд. 6; вул. Брюллова, буд. 6).

Клініко-діагностична лабораторія виконує наступний перелік досліджень:

 1. Гематологічні:
 • клінічний аналіз крові;
 • визначення тривалості кровотечі;
 • визначення часу згортання крові;
 • визначення осмотичної резистентності еритроцитів;
 • підрахунок кількості ретикулоцитів;
 • мієлограма;
 • дослідження крові на LE-клітини;
 • дослідження крові на малярію.
 1. Загальноклінічні:
 • загальний аналіз сечі;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • дослідження рідини серозних порожнин;
 • риноцитограма – дослідження назального секрету на наявність еозинофілів;
 • підрахунок кількості формених елементів (лейкоцитів, еритроцитів, циліндрів) методом Нечипоренко;
 • аналіз сечі за Зимницьким;
 • аналіз сечі за Сулковичем (кальцій в сечі);
 • уролейкограма;
 • добова протеїнурія;
 • якісна проба на кетонові тіла в сечі;
 • загальний аналіз мокротиння;
 • дослідження мокротиння на КСП;
 • копроцитограма;
 • протеолітична активність калу;
 • дослідження калу на яйця гельмінтів та найпростіші;
 • визначення гемоглобіну і трансферину в калі.
 1. Біохімічні:
 • біохімічні показники у сировотці крові: загальний білок, альбумін, білірубін загальний, білірубін прямий, тимолова проба, глюкоза, глюкозо-толерантний тест, серомукоїди, креатинін, сечовина, сечова кислота, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, β-ліпопротеїди, α-амілаза, АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, залізо, залізозв׳язуюча здатність сироватки,  фосфор неорганічний, кальцій, магній, калій, натрій, хлор;
 • гази та кислотно-лужний стан у венозній, артеріальній крові;
 • лактат у крові, сечі, лікворі;
 • дослідження сечі на креатинін, сечовину, сечову кислоту, глюкозу, калій, натрій, кальцій, фосфор, α-амілаза);
 • визначення швидкості клубочкової фільтрації нирок;
 • дослідження спинномозкової рідини на глюкозу, хлор.
 1. Дослідження гемостазу:
 • активований парціальний тромбопластиновий час (АПТЧ);
 • протромбіновий час (індекс);
 • міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 • тромбіновий час;
 • фібриноген;
 • розчинні фібрин-мономерні комплекси (РФМК);
 • D-дімер.
 1. Імунологічні та ізосерологічні дослідження:
 • С-реактивний білок;
 • АСЛ (О);
 • ревматоїдний фактор;
 • визначення груп крові і резус-фактора;
 • визначення ізоімунних антитіл;
 • проба Кумбса;
 • РПР (реакція плазмових реагинів для діагностики сифілісу).
 1. Генетичний скринінг:
 • проба Фелінга (на метаболіти фенілаланіна);
 • проба Бенедикта (на наявність глюкози, галактози, манози, ксилулози, фруктози);
 • цистин;
 • гомогентезинова кислота;
 • ксантуренова кислота;
 • проба на гіпераміноацідурію.

Дослідження у клініко-діагностичній лабораторії проводяться на сучасному високотехнологічному обладнанні:Клініко-діагностична лабораторія детская больница запорожье КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР – це єдина у місті Запоріжжі багатопрофільна дитяча лікарня, де сконцентровано всі види надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно-поліклінічної та виїзної для інтенсивної терапії новонародженим.

 • гемотологічні – на гематологічних аналізаторах «Micros 60», Micros ES 60 («Horiba AВХ»);
 • біохімічні – на автоматичному біохімічному аналізаторі Miura 300, біохімічному аналізаторі HTI BioChem SA, аналізаторі напівавтоматичному біохімічному RT-9200;
 • електроліти – на аналізаторі електролітів EazyLyte K+/Na+/Cl(«Medica»);
 • гази та кислотно-лужний стан крові – на аналізаторі EazyBloodGaz («Medica»);
 • лактат – на системі вимірування рівня лактату Biosen S Line;
 • показники системи гемостазу – на напівавтоматичному коагулометрі TS 4000.

Клініко-діагностична лабораторія детская больница запорожье КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР – це єдина у місті Запоріжжі багатопрофільна дитяча лікарня, де сконцентровано всі види надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно-поліклінічної та виїзної для інтенсивної терапії новонародженим.З метою отримання об’єктивної оцінки, перевірки точності результатів лабораторних досліджень клініко-діагностична лабораторія щорічно бере участь у програмах перевірки професійного рівня медичних лаборатрій закладів охорони здоров’я України шляхом міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань лабораторних досліджень, які проводяться Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, про що має сертифікати.

В лабораторії проводиться щоденний внутрішньолабораторний контроль якості.

Штат клініко-діагностичної лабораторії укомплектований високопрофесійними фахівцями. Лікарі-лаборанти, біологи регулярно проходять курси підвищення кваліфікації на базі Запорізької національної медичної академії післядипломної освіти, беруть участь у науково-практичних конференціях.

Фахівці лабораторії:

 • завідувач лабораторії – лікар-лаборант з клінічної біохімії вищої кваліфікаційної категорії, головний міський позаштатний спеціаліст з лабораторної діагностики у дитячій мережі Крахмальова Лідія Вікторівна;
 • лікар-лаборант з клінічної біохімії вищої кваліфікаційної категорії Шматко Лідія В’ячеславівна;
 • лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії Кожушко Валентина Іванівна;
 • лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії Хилько Людмила Миколаївна;
 • лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії Кричун Людмила Михайлівна;
 • лікар-лаборант першої кваліфікаційної категорії Кісельова Вікторія Аландінівна;
 • лікар-лаборант спеціаліст Шевченко Юлія Миколаївна;
 • лікар-лаборант спеціаліст Сарайкіна Ольга Олександрівна;
 • біолог вищої кваліфікаційної категорії Власенко Тетяна Олексіївна;
 • біолог першої кваліфікаційної категорії Мишко Олена Леонідівна;
 • біолог другої кваліфікаційної категорії Кулакова Ольга Вікторівна;
 • біолог Науменко Ольга Олександрівна;
 • біолог Швець Яна Петрівна.

Клініко-діагностична лабораторія розташовано на другому поверсі головного корпусу лікарні, відділ клініко-діагностичної лабораторії №1 знаходиться за адресою: вул. Л. Жаботинського, буд. 32 та відділ клініко-діагностичної лабораторії №2 знаходиться за адресами: вул. Комарова, буд. 16, вул. Брюллова, буд. 6.

Телефон лабораторії: (061) 224-93-80.