Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу (реанимация)

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу дітям до 18 років, здійснює комплекс заходів щодо відновлення, корекції і підтримання порушень функцій життєво-важливих органів і систем, які виникли внаслідок захворювання, травм, оперативного втручання та інших причин.

Відділення анестезілології та інтенсивної терапії розраховано на 15 ліжок, в т.ч. 3 ліжка інфекційно-боксовані та 6 ліжок хронічного діалізу.

Відділення здійснює комплекс заходів щодо:

 • підготовки та проведення загальної анестезії (наркозу);
 • регіональної анестезії при операціях;
 • діагностичних та лікувальних процедурах;
 • застосування екстракорпоральних методів детоксикації за показаннями;
 • проведення діалізної терапії при термінальній стадії ниркової недостатності.

На госпіталізацію у відділення направляються діти в екстреному та плановому порядку.

У відділення підлягають госпіталізації хворі: з невідкладними станами, що потребують хірургічного втручання з можливим проведенням загальної анестезії та категорія хворих з супутніми захворюваннями, які потребують інтенсивної терапії.

Основні функції відділення:

 • забезпечує повністю проведення програмного гемодіалізу чи перитонеального діалізу дітям хворим з термінальною стадією хронічної ниркової недостатністі;
 • здійснює взаємозв’язок та послідовність співпраці з іншими відділеннями хірургічного та педіатричного профілю, в деяких випадках з амбулаторною мережею дитячих поліклінік і, в разі необхідності, з мережою дорослих поліклінік та лікарень, переведення хворих у відповідні профільні відділення після стабілізації функцій життєво-важливих органів та систем;
 • визначає найбільш оптимальний метод анестезії, здійснює медикаментозну передопераційну підготовку, проводить загальну і регіональну анестезію при оперативних втручаннях, діагностичних та лікувальних процедурах;
 • здійснює інтенсивне спостереження за станом хворих в післянаркозному періоді до відновлення свідомості, дихання та стабілізації кровообігу;
 • проводити комплекс заходів щодо відновлення, корекції і підтримки порушень функцій життєво важливих органів та систем, які виникли внаслідок захворювання, травми, оперативного втручання та інших причин;
 • підготовка та направлення хворих з хронічною нирковою недостатністю на трансплантацію нирки в інші лікувальні заклади, де проводяться такі операції.

Перелік медичної документації та обстежень з результатами яких хворі поступають у відділення для проведення хронічного діалізу

1. Докладний витяг з історії розвитку дитини, що включає динаміку перебігу захворювання, проведене лікування та його ефективність.

2. Заключення педіатра, лікаря-нефролога дитячого.

3. Результати лабораторного та інструментального досліджень:

– загальний розгорнутий аналіз крові;

– біохімічний аналіз крові (сечовина, креатінин, загальний білок та фракції, електроліти – К, Na, Ca, P, Pe, білірубін);

– імунологічне дослідження (КЛУ, НВз-антиген+всі маркери гепатиту, ВІЛ);

– аналіз крові на цукор;

– парат гормон.

4. Швидкість клубочкової фільтрації.

5. Аналіз сечі:

– аналіз сечі загальний;

– аналіз сечі за Нечипоренком;

– аналіз сечі за Зимницьким;

– добова протеїнурія;

– бактеріальний посів сечі.

6. Електрокардіограма.

7. Ультразвукове дослідження органів порожнини та нирок.

8. Рентгенографія легенів або флюорографія.

9. Висновки суміжних спеціалістів.

10. Дані про профілактичне щеплення проти гепатиту.

Лікарі-анестезіологи відділення консультують лікарів інших відділень з питань практичної анестезіології та інтенсивної терапії та впроваджують в практику медичного обслуговування сучасні засоби діагностики та лікування хворих, а також передового досвіду роботи інших лікувальних закладів.

Консультант відділення:

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу детская больница запорожье КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР – це єдина у місті Запоріжжі багатопрофільна дитяча лікарня, де сконцентровано всі види надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно-поліклінічної та виїзної для інтенсивної терапії новонародженим.Проф. Курочкін Михайло Юрійович – має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «дитяча анестезіологія» з 1995 р., загальний стаж лікаря-ансестезіолога  дитячого 35 років. 

Проф. Курочкін М.Ю. читає курс лекцій з дитячої анестезіології та інтенсивної терапії для лікарів-інтернів дитячих анестезіологів, лікарів-інтернів суміжних спеціальностей, лікарів курсантів передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення. Курочкін М.Ю. є автором 102 публікацій, у т.ч. 87  наукового та 15 навчально-методичного характеру, 5 патентів України на винахід, 1 інформаційного листа, 1 підручника та 4 посібників з грифом МОН України.

У теперішній час є консультантом відділень АІТ новонароджених та АІТ старшого віку КНП “Міська дитяча лікарня №5” ЗМР, а також відділення інтенсивної терапії новонароджених у перинатальному центрі. Виконує за рік 300-400 загальних анестезій різного ступеню складності (в тому числі з центральними нейроаксіальними блокадами у новонароджених і дітей грудного віку).

Щорічно приймає участь у конференціях, міжобласних школах-семінарах з реґіонарної анестезії, які організовує асоціація анестезіологів-реаніматологів Запорізької області, проводить майстер-класи з реґіонарної анестезії на базах 5-й міської дитячої лікарні та обласної дитячої лікарні.

Фахівці відділення:

 • завідувач відділення – лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Капуста Вячеслав Миколайович;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Бахтіна Олена Вікторівна;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Буйний Ігор Олександрович;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Жмихова Світлана Анатоліївна;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Клочкова Вікторія Василівна;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Харітонов Валерій Іванович;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Капустін Сергій Анатолійович; 
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Михайлов Богдан Володимирович;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Хальзєва Марина Іванівна; 
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Губенко Ярослав Вікторович;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Горєлкін Ігор Ігорович; 
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Давидова Анна Григорівна;
 • лікар-анестезіолог дитячий другої кваліфікаційної категорії Городкова Юлія В’ячеславівна; 
 • лікар-анестезіолог дитячий другої кваліфікаційної категорії Сас Ян Володимирович;
 • лікар-анестезіолог дитячий Омельченко Віктор Валерійович;
 • лікар-анестезіолог дитячий Тихоновський Кирило Олександрович;
 • лікар-нефролог дитячий Горда Ірина Леонідівна.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу розташовано на другому поверсі головного корпусу лікарні.

Телефони відділення: (061) 224-94-01, (095) 016-92-39.