Відділення анестезіології, інтенсивної терапії та хронічного діалізу (реанимация)

Відділення анестезіології, інтенсивної терапії та хронічного діалізу надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу дітям до 18 років, здійснює комплекс заходів щодо відновлення, корекції і підтримання порушень функцій життєво-важливих органів і систем, які виникли внаслідок захворювання, травм, оперативного втручання та інших причин.

Відділення анестезілології, інтенсивної терапії та хронічного діалізу розраховано на 15 ліжок, в т.ч. 6 ліжок хронічного діалізу.

Відділення здійснює комплекс заходів щодо:

 • підготовки та проведення загальної анестезії (наркозу);
 • регіональної анестезії при операціях;
 • діагностичних та лікувальних процедурах;
 • застосування екстракорпоральних методів детоксикації за показаннями;
 • проведення діалізної терапії при термінальній стадії ниркової недостатності.

На госпіталізацію у відділення направляються діти в екстреному та плановому порядку.

У відділення підлягають госпіталізації хворі: з невідкладними станами, що потребують хірургічного втручання з можливим проведенням загальної анестезії та категорія хворих з супутніми захворюваннями, які потребують інтенсивної терапії.

Основні функції відділення:

 • забезпечує повністю проведення програмного гемодіалізу пацієнтам з термінальною стадією хронічної ниркової недостатністі;
 • здійснює взаємозв’язок та послідовність співпраці з іншими відділеннями хірургічного та педіатричного профілю, в деяких випадках з амбулаторною мережею дитячих закладів охорони здоров’я і, в разі необхідності, з мережою дорослих закладів охорони здоров’я, переведення пацієнтів у відповідні профільні відділення після стабілізації функцій життєво-важливих органів та систем;
 • визначає найбільш оптимальний метод анестезії, здійснює медикаментозну передопераційну підготовку, проводить загальну і регіональну анестезію при оперативних втручаннях, діагностичних та лікувальних процедурах;
 • здійснює інтенсивне спостереження за станом пацієнта в післянаркозному періоді до відновлення свідомості, дихання та стабілізації кровообігу;
 • проводити комплекс заходів щодо відновлення, корекції і підтримки порушень функцій життєво важливих органів та систем, які виникли внаслідок захворювання, травми, оперативного втручання та інших причин;
 • підготовка та направлення пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю на трансплантацію нирки в інші лікувальні заклади, де проводяться такі операції.

Перелік медичної документації та обстежень з результатами яких хворі поступають у відділення для проведення хронічного діалізу

1. Докладний витяг з історії розвитку дитини, що включає динаміку перебігу захворювання, проведене лікування та його ефективність.

2. Заключення педіатра, лікаря-нефролога дитячого.

3. Результати лабораторного та інструментального досліджень:

– загальний розгорнутий аналіз крові;

– біохімічний аналіз крові (сечовина, креатінин, загальний білок та фракції, електроліти – К, Na, Ca, P, Pe, білірубін);

– імунологічне дослідження (КЛУ, НВз-антиген+всі маркери гепатиту, ВІЛ);

– аналіз крові на цукор;

– парат гормон.

4. Швидкість клубочкової фільтрації.

5. Аналіз сечі:

– аналіз сечі загальний;

– аналіз сечі за Нечипоренком;

– аналіз сечі за Зимницьким;

– добова протеїнурія;

– бактеріальний посів сечі.

6. Електрокардіограма.

7. Ультразвукове дослідження органів порожнини та нирок.

8. Рентгенографія легенів або флюорографія.

9. Висновки суміжних спеціалістів.

10. Дані про профілактичне щеплення проти гепатиту.

Лікарі-анестезіологи дитячі відділення консультують лікарів інших відділень з питань практичної анестезіології та інтенсивної терапії та впроваджують в практику медичного обслуговування сучасні засоби діагностики та лікування пацієнтів, а також передового досвіду роботи інших лікувальних закладів.

Консультант відділення:

Відділення анестезіології, інтенсивної терапії та хронічного діалізу детская больница запорожье КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР – це єдина у місті Запоріжжі багатопрофільна дитяча лікарня, де сконцентровано всі види надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно-поліклінічної та виїзної для інтенсивної терапії новонародженим.Проф. Курочкін Михайло Юрійович – має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «дитяча анестезіологія» з 1995 р., загальний стаж лікаря-ансестезіолога  дитячого понад 35 років. 

Проф. Курочкін М.Ю. читає курс лекцій з дитячої анестезіології та інтенсивної терапії для лікарів-інтернів дитячих анестезіологів, лікарів-інтернів суміжних спеціальностей, лікарів курсантів передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення. Курочкін М.Ю. є автором 102 публікацій, у т.ч. 87  наукового та 15 навчально-методичного характеру, 5 патентів України на винахід, 1 інформаційного листа, 1 підручника та 4 посібників з грифом МОН України.

Виконує за рік 300-400 загальних анестезій різного ступеню складності (в тому числі з центральними нейроаксіальними блокадами у новонароджених і дітей грудного віку).

Щорічно приймає участь у конференціях, міжобласних школах-семінарах з реґіонарної анестезії, які організовує асоціація анестезіологів-реаніматологів Запорізької області, проводить майстер-класи з реґіонарної анестезії на базах міської дитячої лікарні №5 та обласної дитячої лікарні.

Фахівці відділення:

 • завідувач відділення – лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Капуста Вячеслав Миколайович;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Бахтіна Олена Вікторівна;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Буйний Ігор Олександрович;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Жмихова Світлана Анатоліївна;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Клочкова Вікторія Василівна;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Харітонов Валерій Іванович;
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Капустін Сергій Анатолійович; 
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Хальзєва Марина Іванівна; 
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Горєлкін Ігор Ігорович; 
 • лікар-анестезіолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії Давидова Анна Григорівна;
 • лікар-анестезіолог дитячий першої кваліфікаційної категорії Сас Ян Володимирович;
 • лікар-анестезіолог дитячий другої кваліфікаційної категорії Омельченко Віктор Валерійович;
 • лікар-анестезіолог дитячий спеціаліст Тихоновський Кирило Олександрович;
 • лікар-нефролог дитячий спеціаліст Горда Ірина Леонідівна.

Відділення анестезіології, інтенсивної терапії та хронічного діалізу розташовано на другому поверсі головного корпусу лікарні.

Телефони відділення: (061) 224-94-01, (095) 016-92-39.