Програма медичних гарантій

У 2020 році на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Програма медичних гарантій запрацювала в повному обсязі. Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) буде закуповувати медичні послуги у закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форми власності (далі – надавачів) і оплачувати їх за договором. Процедура закупівель медичних послуг передбачатиме дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг.

КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР за Програмою медичних гарантій надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу дитячому населенню за наступними пакетами медичних послуг:

 • профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах; 
 • лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах;
 • хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
 • хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;
 • стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
 • стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CОV-2;
 • медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;
 • стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
 • мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;
 • медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя;
 • медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату;
 • медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи;
 • готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуацій.

Медичні послуги, які надаються в амбулаторних умовах:
–  послуги включають лабораторні, функціональні та інструментальні обстеження, малі хірургічні втручання дітям, медичну реабілітацію (крім тієї, що визначена іншими окремими пакетами послуг). Окремим пакетом медичних послуг визначено лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Медичні послуги, які надаються в стаціонарних умовах:
– хірургічна допомога, що передбачає проведення хірургічних операцій дітям на стаціонарному етапі та в умовах стаціонару одного дня;

– медична допомога, що передбачає надання допомоги дітям із не хірургічними (соматичними) захворюваннями в стаціонарних умовах за напрямами: дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія;
– спеціалізована медична допомога новонародженим у неонатальному періоді.

Паліативна медична допомога надається дітям, що перебувають у стаціонарних умовах та дітям, які знаходяться вдома, мобільними паліативними бригадами.

Стаціонарна або амбулаторна медична реабілітація пацієнтам при захворюваннях у підгострому та відновному періодах, тобто поза межами гострого періоду, зокрема:
– дітям, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя;
– дітям від трьох років з ураженнями нервової системи та з ураженнями опорно-рухового апарату.
Послуги з медичної реабілітації пацієнтам у гострому періоді захворювання передбачено в пакетах послуг, які надаються в стаціонарних умовах.