Програма медичних гарантій

У 2020 році на виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Програма медичних гарантій запрацювала в повному обсязі. Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) буде закуповувати медичні послуги у закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форми власності (далі – надавачів) і оплачувати їх за договором. Процедура закупівель медичних послуг передбачатиме дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг.

КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР за Програмою медичних гарантій надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу дитячому населенню за наступними пакетами медичних послуг:

 • медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація); 
 • лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах;
 • хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
 • стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
 • медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;
 • стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
 • мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;
 • медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя;
 • медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату;
 • медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи;
 • стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Медичні послуги, які надаються в амбулаторних умовах:
–  послуги включають лабораторні, функціональні та інструментальні обстеження, малі хірургічні втручання дітям, медичну реабілітацію (крім тієї, що визначена іншими окремими пакетами послуг). Окремим пакетом медичних послуг визначено лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Медичні послуги, які надаються в стаціонарних умовах:
– хірургічна допомога, що передбачає проведення хірургічних операцій дітям на стаціонарному етапі;

– медична допомога, що передбачає надання допомоги дітям із не хірургічними (соматичними) захворюваннями в стаціонарних умовах за напрямами: дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія;
– спеціалізована медична допомога новонародженим у неонатальному періоді.

Паліативна медична допомога надається дітям, що перебувають у стаціонарних умовах та дітям, які знаходяться вдома, мобільними паліативними бригадами.

Стаціонарна або амбулаторна медична реабілітація пацієнтам при захворюваннях у підгострому та відновному періодах, тобто поза межами гострого періоду, зокрема:
– дітям, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя;
– дітям від трьох років з ураженнями нервової системи та з ураженнями опорно-рухового апарату.
Послуги з медичної реабілітації пацієнтам у гострому періоді захворювання передбачено в пакетах послуг, які надаються в стаціонарних умовах.