Публічна інформація

Цілі діяльності підприємства

Біографічна довідка керівника

Фінансова звітність, у тому числі благодійні внески

Річні звіти керівника

Статут

Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо підприємства

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника

Річні плани закупівель

Договори, учасниками яких є підприємство

Стан забезпечення лікарськими засобами

Аудиторські висновки

Фактори ризику

Інша інформація